Oplæg fra Den Sidste Dansker om hjemmesidens temaer

Folkevognen
Hvor mange dele på en folkevogn kan man erstatte

-før det ikke er en folkevogn mere?

Ministerbesøg.
Askov højskole 1969:

Etik/estetik:
-den var så smuk den film om den sidste panter-
-frø-fugl-fisk-danske landrace.

 
Romerrigets genkomst:
-danmark er et amt
-kongehuset er et grevskab
-statsministeren er borgmester
-folketinget er et sogneråd
-domstolene er byretter
-borgeren er europæer.

 
Centralisme-fremmedgørelse-kafka:
-30.000 mennesker ansat i kommisionen.
 
“Hvornår er det kunst” :
"Kunst er kunstigt ellers er det ikke kunst." Eri Neja.

________________________________________________

Kontakt:pilivia@privat.dk
Manager/kurator søges