Tematik

DSD ER ET GEOGENETISK IDENTITETSKONCEPT.

DSD har ved at tage efternavnet NEJA, manifesteret en identitet der både er national og personlig.
National ved at navnet er syntesen af det danske sprogs nej og ja.
Personlig ved at han har påtaget sig en ny borgerlig identitet siden 1978.

Neja påstår udfra de geopolitiske forandringer der foregår globalt og lokalt at han er den sidste dansker.
Han sammenligner sin krop og sin nation og ser at begge er under stærk forandring.
Nationen overgår fra at være en suveræn nation til at være en delstat.
Kroppen overgår fra at være dansker til at være europæer.

Både kroppen og nationen decimeres. 
Der er således ved at opstå et nyt romerrige.
DSD forholder sig ikke værdimæssigt til det men kun til at det faktisk er det der foregår.