MAUSOLÆET:

Er en historisk manifestation, af det tidspunkt der markerer Danmarks overgang fra, at være en selvstændig nation til, at være en europæist delstat.
Dette tidspunkt indtræffer ved Den Sidste Danskers naturlige død.
Mausolæet er en bygning, der kan indtegnes i en kubus med en grundlinie på 30+30+30 meter.
Grundformen findes i gips.
Mausolæet rummer udover sarkofagen, lokaliteter til sceniske og intellektuelle møder omkring begrebet ”Den sidste”.

Manager/kurator søges.